Telekom

Vi har lang erfaring innen fiberutbygging, fra prosjektering og design, til gjennomføring og sluttdokumentering. Vi har dyktige fagfolk og en komplett utstyrspark for alle typer fiberoppdrag. 

Våre tjenester

Vi har spesialisert oss på FTH, og leverer skreddersydde løsninger til netteiere, E-verk og andre utbyggere, med høy kvalitet og til riktig pris - i hele landet!

Prosjektering og planlegging

Som kundens rådgiver arbeider vi proaktivt og løsningsorientert. Vi er erfarne i områdeutvelgelse og det å skape muligheter for kunden.


Vi har en årlig kapasitet på omlag 20.000 HP i prosjektering og tegning, med tilhørende innkjøp av materiell og underentreprenør-tjenester.

FTH

Som totalentreprenør bygger vi i snitt ut 5.000 HP årlig. Vår faglige tyngde og solide bransjeerfaring sørger for at kunden har en god opplevelse fra første møte til gjennomføring og overlevering av anlegget. 


Vi kan tilby

  • Prosjektering og tegning av løsninger og skjøteplaner
  • Innkjøp av materiell og tjenester fra underentreprenør
  • Prosjektledelse
  • Alt innen fibermontasje, dvs. strekking, blåsing, skjøting, kundemontasjer m.m.
  • Utarbeidelse av sluttdokumentasjon og implementering av denne.

Stamnett

Vi har solid erfaring med å lage gode løsninger sammen med våre kunder, med fokus på kvalitet og kostad. Sammen med våre underentreprenører tar vi på oss prosjekter, store som små, der hvor kunden har behov.


I 2020 har vi levert over 80.000 meter med stamnett til våre kunder. 

Serviceoppdrag

Vi utfører små og store fiber- og nettverksoppdrag for private og bedrifter.


Vi kan blant annet tilby

  • Internkabling og terminering av fiber
  • Internkabling og terminering av nettverk
  • Flytting av fiberkabel innvendig- og utvendig som følge av for eksempel oppussing eller påbygging
  • Omgjøring av fiber fra luft til jord 

HMS

Vi tar helse, miljø og sikkerhet på alvor. Vårt målbevisste og regelmessige arbeid med HMS bidrar til å sikre trygge arbeidsplasser. Det er viktig med nødvendig sikkerhetsopplæring og informasjon, slik at et sunt og trygt arbeidsmiljø kan vokse. 


Gjennom årlig kursing sikrer vi at våre kompentente og bevisste medarbeidere alltid har fokus på sikkerhet.

Venter du på fiber?

Har du bestilt fiber? Da har du lynraskt internett i vente!


Utbyggingen av fiberanlegg tar vanligvis 4-6 måneder. Vi setter i gang med hovedtraséen enten ved å grave eller strekke i luft.  I de fleste områdene vi bygger ut, og hvor hovedtraséen graves, må kunde selv grave fra tomtegrense og inn til husvegg. Vi legger da igjen en kveil ved tomtegrensen din, og du graver fra dette punktet og inn til husvegg. Rør og varselnett blir utdelt når dette er klart, og du vil også bli varslet om dette. 

Videre skal vi skjøte fiberen på husveggen din, og installere utstyret innvendig. I forkant av innemontasjen ringer vi og avtaler et tidspunkt. Før vi kommer er det lurt å tenke over hvor du ønsker hjemmesentralen montert. Denne montasjen tar ca. 2 timer. I noen tilfeller er fiberen klar til bruk umiddelbart etter installasjonen, mens i andre tilfeller vil du få tekstmelding når fibernettet kan aktiveres og tas i bruk.

Se hvor vi bygger ut

Vallset

Vi estimerer at alle kunder er koblet opp i løpet av 2021, og alle kunder varsles i forkant for å grave kundegrøft, og for å avtale tidspunkt for innvendig montasje.


Kontaktperson: Joar Andersen, mob: 918 51 919.

Vardal

Graving av stamfiber pågår for fullt. Innemontasjer vil foregå fra oktober til desember, og du vil bli kontaktet for å avtale tidspunkt. Du vil motta en tekstmelding når fiberen kan tas i bruk.


Kontaktperson: Stian Berg Olsen, mob: 955 55 822. 

Eidsvoll og Minnesund

Gravingen er igangsatt og kunderør utdeles etappevis. Innemontasjer utføres fra september og utover oktober, og du blir kontaktet i forkant for nærmere avtale. Du får tekstmelding når du kan ta i bruk fiberen.

Pristilbud på graving av kundegrøft kan bestilles her.


Kontaktperson: Erik Sjønnesen, mob: 977 97 279.

Åbogen

Gravingen er igangsatt på østsiden, og vi estimerer god fremdrift utover høsten. Informasjon om innemontasjer og oppkoblinger vil oppdateres.


Kontaktperson: Erik Sjønnesen, mob: 977 97 279.

Bruvoll - Skarnes - Sagstua

Vi har god gremdrift på gravingen. Kundemontasjer vil foregå ut 1. halvår 2022. Fremdriftsplan oppdateres fortløpende.


Kontaktperson: Erik Sjønnesen, mob: 977 97 279.

Hurdal

Graving av stamfiberen er godt i gang, og kunderør utdeles etappevis. Innemontasjer utføres fra oktober og ut året. Du blir kontaktet i forkant for å avtale tidspunkt for dette. 

Pristilbud på graving av kundegrøft kan bestilles her.


Kontaktperson: Erik Sjønnesen, mob: 977 97 279.

Brøttum

Gravingen har kommet langt, og kundefiberen blåses etappevis. Usikkerhet knyttet til stolper gjør at vi ikke kan garantere oppkoblinger for alle kunder i 2021. De kundene som får signal i år, vil bli kontaktet nærmere for avtale om innemontasje.


Kontaktperson: Eirik Karlsen, mob: 920 85 453.

Stensengdalen

Feltet er ferdiggravd, og kunder kontaktes fortløpende fra oktober for å avtale tidspunkt for innemontasje. 


Kontaktperson: Geir Aspelund, mob: 979 53 845.

Montør i stolpe
Illustrasjonsbilde montør i arbeid
Illustrasjonsbilde fra stolpe
Prosjektleder og anleggsleder
Fibermontør i arbeid

Brunbjørn AS

Org.nr.: 911 78 0917

Korgvegen 33, 2619 Lillehammer